ZNPK opublikował Raport dot. wąskich gardeł

25.05.2012

Podczas śniadania prasowego, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. , zaprezentowany został Raport z badań dotyczących wąskich gardeł na polskiej sieci kolejowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski oraz Członek Zarządu ZNPK Timothy Hollaway, a także dziennikarze zajmujący się tematyką transportową.

Raport można przeczytać tutaj.


Raport został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe, jakie ZNPK przeprowadził w okresie grudzień 2011 - styczeń 2012. Do udziału w badaniu zaproszono wszystkich licencjonowanych przewoźników kolejowych (zarówno pasażerskich, jak i towarowych). Odpowiedzi nadesłało 12 spośród nich (reprezentujący łącznie ponad 90% pracy przewozowej wykonywanej na sieci PKP PLK). Przewoźnicy wskazali łącznie 459 punktów pogrupowanych wg 5 kategorii (ograniczenia prędkości, zbyt niska przepustowość, ograniczone naciski osiowe, ograniczona długość składu, brak elektryfikacji), odcinków oraz całych linii, które w ich odczuciu limitują funkcjonowanie transportu kolejowego. Łączna długość zgłoszonych odcinków wynosi ponad 11 tys. km, co odpowiada 61% całkowitej długości sieci zarządzanej przez PKP PLK.

Kopie Raportu otrzymali m.in. odpowiedzialny za kolej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel oraz p.o. Prezesa Zarządu PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz.

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności