Kolej

Opinia ZNPK ws. Dokumentu Implementacyjnego

Dokument Implementacyjny (DI) to spis projektów, które będą mogły być realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2014-2020. ZNPK przesłał szereg uwag do projektu przygotowanego przez Ministerstwo. Z projektem Ministerstwa można zapoznać się tutaj, a z uwagami ZNPK - tutaj. przeczytaj więcej

List Otwarty ws Raportu NIK

Prezes Zarządu ZNPK Wojciech Jurkiewicz wystosował List Otwarty do Pani Premier - Minister Infrastruktury i Rozwoju w związku z publikacją Raportu NIK dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. W Liście Prezes ZNPK podkreśla, iż Raport NIK wyraźnie wskazuje, iż główną przyczyną niskiego bezpieczeństwa jest zła jakość infrastruktury, czego nie rozwiąże wydłużanie w nieskończoność okresu potrzebnego do wyszkolenia maszynisty. Z pełną wersją Listu można zapoznać się tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK przeciwko wzrostom stawek na 2014 rok

ZNPK sprzeciwia się drastycznym wzrostom stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2013/2014. Wg wyliczeń przeprowadzonych przez ZNPK, realny wzrost wyniesie nie 3,7% (jak głosi PKP PLK), lecz co najmniej 10%. To niemal 7-krotnie więcej, niż wynosi planowana przez Narodowy Bank Polski inflacja bazowa na 2014 rok. ZNPK zaapelował do Prezesa UTK o niezatwierdzanie cennika PKP PLK wg projektu przesłanego w dniu 14 marca 2013. Całość stanowiska ZNPK można znaleźć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK o IV pakiecie kolejowym

27 lutego 2013 roku podczas Seminarium poświęconego IV pakietowi kolejowemu Prezes ZNPK Rafał Milczarski wziął udział w panelu ekspertów poświęconemu funkcjom i umocowaniu zarządców infrastruktury kolejowej w świetle procedowanych zmian. przeczytaj więcej

ZNPK o IV pakiecie kolejowym

27 lutego 2013 roku podczas Seminarium poświęconego IV pakietowi kolejowemu Prezes ZNPK Rafał Milczarski wziął udział w panelu ekspertów poświęconemu funkcjom i umocowaniu zarządców infrastruktury kolejowej w świetle procedowanych zmian. przeczytaj więcej

ZNPK opublikował Raport dot. wąskich gardeł

Podczas śniadania prasowego, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. , zaprezentowany został Raport z badań dotyczących wąskich gardeł na polskiej sieci kolejowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski oraz Członek Zarządu ZNPK Timothy Hollaway, a także dziennikarze zajmujący się tematyką transportową.

Raport można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

Analiza propozycji zmian w Cenniku na rozkład jazdy 2012/13

Podczas dorocznego spotkania przewoźników kolejowych z zarządca narodowej infrastruktury kolejowej PKP PLK Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski odniósł się do nowej propozycji cennikowej, która miałaby obowiązywać od rozkładu jazdy 2012/13. Przedłożona przez zarządcę propozycja jest, w opinii ZNPK, nie do przyjęcia i powinna być w całości odrzucona. Wdrożenie propozycji  doprowadziłoby do nieracjonalnych rozwiązań taborowych, szybszego zapełnienia przepustowości i dalszego spadku znaczenia transportu kolejowego w Polsce. Prezentację ilustrującą omówione zagadnienie można obejrzeć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK opublikował List Otwarty do Premiera RP

15 marca 2011 na konferencji prasowej Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych przedstawił List Otwarty do Premiera nawiązujący do wydarzeń ostatnich miesięcy i deklarowanej przez rząd woli naprawy sytuacji na kolei. Stanowi on odpowiedź na wywiad opublikowany w sobotniej "Gazecie Wyborczej"  z dnia 12 marca 2011r., w którym Premier przyznaje, iż jedną z większych porażek rządu jest stan polskich kolei. List można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK występuje do Ministerstwa Infrastruktury o udostępnienie informacji publicznej związanych z alokacją infrastuktury punktowej

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o udostępnienie informacji związanych z kwestią alokacji punktowej infrastruktury. Wniosek można przeczytać tutaj, natomiast tutaj znajduje się odpowiedź Ministerstwa. przeczytaj więcej

ZNPK występuje o udostępnienie opinii Komisji Europejskiej ws. nieprawidłowości podczas wdrażania pierwszego pakietu kolejowego

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wniósł o udostępnienie pełnej treści uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2009 roku skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego, która stanowiła podstawę do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” z czerwca 2010 roku. Czytaj. przeczytaj więcej

Uwagi ZNPK ws. rozporządzenia wprowadzającego dwuosobowe drużyny trakcyjne

Związek skierował pismo do Ministra Infrastruktury na temat projektu zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednocześnie Związek apeluje o zwrócenie się do Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności stosowania dwuosobowej drużyny trakcyjnej na lokomotywach z siedziskiem maszynisty po lewej stronie kabiny lokomotywy oraz o przesłanie przez ERA materiałów powstałych w toku dotychczas prowadzonego postępowania. Pismo dostępne jest tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK skarży polski rząd do Komisji Europejskiej

Na konferencji prasowej, która odbyła się 2.02.2010, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych poinformował o złożeniu na polski rząd skargi do Komisji Europejskiej. Zdaniem przewoźników rząd udzielił PKP Cargo zabronionej pomocy publicznej zmieniając opłaty za korzystanie z torów tak, aby preferowały państwowego przewoźnika.

Mareriały do pobrania. przeczytaj więcej

List ZNPK do PKP PLK w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostęp do infrastruktury

W liście czytamy m.in.: "(...)Zatwierdzony cennik wykazuje nieuzasadnione i duże dysproporcje między stawkami opłat pobieranymi od ciężkich składów pociągowych a tymi pobieranymi od lekkich i średnich składów pociągowych. W ten sposób lekkie i średnie składy pociągowe stają się uprzywilejowane, co nie ma żadnego uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez zarządcę infrastruktury. W znaczny sposób wpływa to na obniżenie konkurencyjności przewozów kolejowych względem przewozów drogowych, a także wpływa na ograniczenie konkurencyjności jednych przewoźników względem drugich(...)". Cały list można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

Wniosek ZNPK ws. możliwości upadłości PKP Cargo

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych skierował do Ministerstwa Infrastruktury wniosek, w którym wskazuje na niedogodności w związku z faktem, iż spółki z Grupy PKP, w tym PKP Cargo, pozbawione zostały zdolności upadłościowej. Związek akcentuje, iż stan ten niezgodny jest z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz uniemożliwia uczciwą konkurencję na polskim rynku przewozów towarowych. W odpowiedzi Związek uzyskał zapewnienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta, iż "zostaną podjęte prace w celu zapewnienia w tym zakresie zgodności przepisów prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej". Odpowiedź można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK komentuje nowe stawki dostępu do infrastruktury

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko w sprawie nowych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

Materiały do pobrania. przeczytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności