PKP PLK

ZNPK wzywa do pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws stawek

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie C-512/10 stwierdzającym uchybieniom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezgodności z prawem unijnym szeregu polskich przepisów mających kluczowy wpływ na wysokość stawek dostępu, ZNPK oczekuje od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pilnego wdrożenia postanowień przedmiotowego wyroku poprzez jak najszybsze dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. przeczytaj więcej

ZNPK przeciwko wzrostom stawek na 2014 rok

ZNPK sprzeciwia się drastycznym wzrostom stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2013/2014. Wg wyliczeń przeprowadzonych przez ZNPK, realny wzrost wyniesie nie 3,7% (jak głosi PKP PLK), lecz co najmniej 10%. To niemal 7-krotnie więcej, niż wynosi planowana przez Narodowy Bank Polski inflacja bazowa na 2014 rok. ZNPK zaapelował do Prezesa UTK o niezatwierdzanie cennika PKP PLK wg projektu przesłanego w dniu 14 marca 2013. Całość stanowiska ZNPK można znaleźć tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK o IV pakiecie kolejowym

27 lutego 2013 roku podczas Seminarium poświęconego IV pakietowi kolejowemu Prezes ZNPK Rafał Milczarski wziął udział w panelu ekspertów poświęconemu funkcjom i umocowaniu zarządców infrastruktury kolejowej w świetle procedowanych zmian. przeczytaj więcej

List Otwarty przeciw likwidacji linii kolejowych

Organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz branżowi eksperci wystosowali List Otwarty do polskich i europejskich władz, w którym sprzeciwiają się planom likwidacji linii kolejowych w Polsce. List został opublikowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 grudnia 2012. Inicjatorem wspólnego, bezprecedensowego wystąpienia pracodawców i pracowników był Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. List można przeczytać tutaj oraz tutaj (English version), natomiast prezentacja Zarządu ZNPK zawierająca mapę z wykazem linii do zamknięcia znajduje się tutaj oraz tutaj (English version). przeczytaj więcej

ZNPK opublikował Raport dot. wąskich gardeł

Podczas śniadania prasowego, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. , zaprezentowany został Raport z badań dotyczących wąskich gardeł na polskiej sieci kolejowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski oraz Członek Zarządu ZNPK Timothy Hollaway, a także dziennikarze zajmujący się tematyką transportową.

Raport można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

Analiza propozycji zmian w Cenniku na rozkład jazdy 2012/13

Podczas dorocznego spotkania przewoźników kolejowych z zarządca narodowej infrastruktury kolejowej PKP PLK Prezes Zarządu ZNPK Rafał Milczarski odniósł się do nowej propozycji cennikowej, która miałaby obowiązywać od rozkładu jazdy 2012/13. Przedłożona przez zarządcę propozycja jest, w opinii ZNPK, nie do przyjęcia i powinna być w całości odrzucona. Wdrożenie propozycji  doprowadziłoby do nieracjonalnych rozwiązań taborowych, szybszego zapełnienia przepustowości i dalszego spadku znaczenia transportu kolejowego w Polsce. Prezentację ilustrującą omówione zagadnienie można obejrzeć tutaj. przeczytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności