O ZWIĄZKU

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (ZNPK) powstał w czerwcu 2009 jako zrzeszenie kolejowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Jego celem jest ochrona wolnej konkurencji rynku kolejowych przewozów towarowych, wspieranie jego liberalizacji oraz reprezentowanie interesów niezależnych przewoźników, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej.

W skład organizacji wchodzą podmioty prowadzące działalność w zakresie towarowych przewozów kolejowych: CTL Logistics Sp. z o.o., X-Train Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., CTL Reggio Sp. z o.o., CTL Train Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o.

Podstawę prawną działania Związku stanowi Ustawa z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

Rozwój przewozów kolejowych w Polsce hamowany jest przez bariery biurokratyczne i polityczne. Ambicją Związku jest likwidowanie tych barier i poszerzanie zakresu wolności gospodarczej na rynku przewozów kolejowych w Polsce.
Związek jest autorem kilku inicjatyw prawnych, które dotykają problematyki regulacyjnej rynku, a których celem jest zapewnienie uczestnikom rynku przewozów kolejowych w Polsce równych warunków konkurowania.

Wśród inicjatyw Związku na szczególna uwagę zasługują podjęte na forum Komisji Europejskiej prace dla nakłonienia organów władzy publicznej w Polsce do respektowania zasad określonych w Pierwszym Pakiecie Kolejowym.

Związek prowadzi intensywną politykę informacyjną. Jest na stałe obecny w przekazie mediów specjalistycznych, bierze udział w branżowych debatach publicznych i stara się upowszechniać swoje opinie w środowiskach politycznych i biznesowych.

ZARZĄD ZWIĄZKU

Wojciech Jurkiewicz

Wojciech Jurkiewicz – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Freightliner PL. Absolwent studiów MBA wg programu Leeds University Business School w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Z transportem kolejowym związany jest od 2005 roku. Pracę we Freightliner PL rozpoczął w 2009 r., początkowo jako zastępca Dyrektora ds. sprzedaży, pełnomocnik Zarządu a od listopada 2012 r. Dyrektor zarządzający. Z dniem 21 października 2013 objął funkcję Prezesa Zarządu ZNPK.

Timothy Hollaway

Timothy Hollaway posiada ponad 19 lat doświadczenia w branży transportowej o największej skali, przede wszystkim na kolejach i w lotnictwie. Swoje największe doświadczenie zawodowe zdobył w dziedzinie rozwoju biznesu na wielu rynkach międzynarodowych. Przed rozpoczęciem pracy w Rail Polska latem 2004r, był on członkiem Rady Nadzorczej Kolei Estońskich, a tym samym - członkiem zespołu, który z powodzeniem sprywatyzował te koleje w 2001r. Był zaangażowany w koncesję 'Build Operate Transfer' Afryce Południowej, i wiele innych projektów kolejowych w Europie. Wcześniej, w branży lotniczej, pracował w British Aerospace, zajmując stanowiska, związane ze sprzedażą i marketingiem samolotów cywilnych, utrzymaniem samolotów oraz projektami nad nowymi rodzajami dużych cywilnych samolotów odrzutowych. Na przykład, w grupie tworzącej nową działalność w sferze utrzymywania samolotów cywilnych, był odpowiedzialny za pozyskanie pierwszych klientów.

Jeszcze wcześniej, Timothy Hollaway był brytyjskim dyplomatą, piastował stanowiska w Arabii Saudyjskiej, w Waszyngtonie, oraz Londynie. Wyższe wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Oxfordzkim (specjalizacja: Polityka, Filozofia i Ekonomia), oraz w Londyńskiej Szkole Biznesu.

Zygmunt Siarkiewicz

Dyrektor d/s Realizacji Przewozów w CTL Logistics. Od wielu lat związany z branżą kolejową. Członek Zarządu ZNPK od 21 października 2013.

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności